- Reduser formuesskatt for bedriftene i 2017-budsjettet

Publisert:

​Virke og Alliansen for privat, norsk eierskap ber regjeringen om å prioritere arbeidet med å frita arbeidende kapital for formueskatt i statsbudsjettet for 2017. Skatt på bedrifter og grønn skatteomlegging er en hovedsak på regjeringens budsjettmøte 30.-31. august.

​I en appell til Erna Solberg og Siv Jensen ber Virke og 10 andre næringsorganisasjoner i Alliansen for privat, norsk eierskap om at formuesskatten på arbeidende kapital reduseres i tråd med stortingsflertallets ønske i skattemeldingen, som ble behandlet før sommeren.

Næringslivet forventer at verdsettelsen av arbeidende kapital i formuesskatten, som aksjer og driftsmidler, reduseres til 80% i 2017, i tråd med det brede skatteforliket i Stortinget, og at regjeringen starter arbeidet med å fase ut denne formuesskatten som rammer investeringer i næringslivet.

- Næringslivets erfaring er at formuesskatten har negativ virkning på investeringer og aktivitet, sier adm.direktør Vibeke H Madsen i Virke.

Derfor etablerte 11 næringsorganisasjoner Alliansen for norsk, privat eierskap, som arbeider for at formuesskatt på arbeidende kapital avvikles. Organisasjonene i alliansen har 110 000 bedrifter som medlemmer, med til sammen rundt 1 million ansatte - i primærnæringene, industrien, handel og tjenestesektoren.

- Vår forventning om en utfasing av formuesskatten på arbeidende kapital har derfor bred forankring i norsk næringsliv, sier Madsen.