Arbeiderpartiet vil avvikle nøytral MVA i helseforetakene

Publisert:

I Stortingsprogrammet for 2017 ønsker partiet å reversere ordningen som ble innført i januar 2017. Dette medfører en utgiftsøkning på 6,3 milliarder kroner for helseforetakene. −Svært uheldig, sier politisk direktør i Virke, Harald Andersen.

Alvorlig mann
Politisk direktør i Virke, Harald Andersen, mener en reversering av nøytral MVA i helseforetakene ville vært svært uheldig

Nøytral MVA er viktig for modernisering i helsetjenesten. Ordningen har gjort det mulig for helseforetakene å bruke private tjenestetilbydere av støttetjenester, som ofte har mer spesialisering av tjenesteproduksjonen. Før har slike tjenester vært for dyre, og helseforetakene har ofte måttet utføre disse støttetjenestene selv. Nøytral MVA sparer i dag helseforetakene for 6,3 milliarder i utgifter. 

Virke hadde dialog med Arbeiderpartiet om saken i forkant av landsmøtet, hvor vi bl.a. forklarte hvorfor nøytral MVA er bra for helsetjenesten. På tross av dette vedtok Arbeiderpartiet på landsmøtet forige helg å reversere MVA hvis de kommer i regjering.

− Tiden var overmoden da nøytral MVA ble innført i januar, sier Andersen. −Dette gjelder særlig innenfor digitalisering, som jo er en av Arbeiderpartiets egne satsingsområder. Derfor synes jeg det er underlig at de vil reversere den.

Kan sette stopper for nye, viktige arbeidsplasser

Nøytral MVA i helseforetakene likestiller helseforetakenes egenproduksjon av ikke-medisinske støttetjenester med kjøp av eksterne tjenester. Dette gir en mer effektiv styring og organisering av spesialisthelsetjenesten. Ordningen gir også helseforetakene og de ideelle sykehusene valgfrihet i produksjonen av støttetjenester. 

Nøytral MVA er et positivt virkemiddel for å stimulere fremveksten av norsk helsenæring. Ordningen vil åpne et stort marked for leverandører av blant annet IKT-tjenster, HR, callsentre/servicetorg, regnskap, renhold, kantinedrift, og renseri.
−Ordningen er et effektivt grep for å stimulere til investeringer i nye forretningsmodeller og nye arbeidsplasser i næringslivet som leverer tjenester til helsesektoren. Det ville være svært uheldig om den nå blir reversert, avslutter Andersen.