Slipper de private til?

Publisert:

Næringsminister monica mæland

Næringsmininster Monica Mæland var en av flere engasjerte deltagere i debatten om det offentlige slipper til private tjenesteleverandører, som Virke arrangerte under Arendalsuka. – Norge går glipp av store gevinster og kvalitetsforbedringer når vi ikke slipper flere private til, sa Vibeke Hammer Madsen.

Virksomhetene vil bidra

– Vi er klare til å bidra med mer, var budskapet både fra Jan Elverum, generalsekretær i Blå Kors og Frode Berg i Servicepartner 1. Samtidig var de to enige om at utfordringer ved anbudsprosessene er et hinder for at private leverer flere tjenester til det offentlige, og de utfordret politikerne til å rette opp i svakhetene ved innkjøpsprosessene.

Regjeringen ønsker private velkommen

  • Næringsminister Monica Mæland (H) fremhevet at det er regjeringens politikk at private leverandører skal få levere mer. Budskapet fikk støtte av
  • Anne Siri Koksrud Bekkelund, politisk økonom i Civita, som mente at det må bli slutt på å omtale private velferdsleverandører som velferdsprofitører. Vi bør heller omtale leverandørene som velferdsinnovatører.
  • Både Andreas Halse fra Svenssonstiftelsen og Truls Wickholm (Ap) ønsket å nyansere, og fryktet en brutalisering av arbeidslivet

Brukere og ansatte i fokus

Det var bred enighet i panelet om at det er viktig å sette brukeren av tjenestene i sentrum, og at ansattes rettigheter skal overholdes. Samtidig kom det også frem uenigheter. leder i Fagforbundet Mette Nord stilte spørsmål ved innsparingspotensialet ved bruk av private, og fremhevet positive sider ved de ansattes lønns- og arbeidsvilkår i det offentlige. Som representant for Forbrukerrådet pekte Anne Kristin Vie på sin side på betydningen av at brukernes valgmuligheter og krav til kvalitet bør forsterkes, og at undersøkelser de har gjort viser betydelige forskjeller i kvaliteten også mellom ulike offentlige tjenestesteder.

Betydelig potensial for besparelser

Virke vil presentere en nylig utarbeidet rapport fra Oslo Economics, som viser at oppgaver for over 500 milliarder kroner er egnet til å løses av private. Rapporten viser også et potensial for betydelige samfunnsøkonomiske besparelser.

Rapporten kan leses her.