Behov for opprydding

Publisert:

​ Virke mener at arbeidsmiljøloven og arbeidstidsbestemmelsene bør kunne brukes som et oppslagsverk for arbeidsgivere og ansatte i den typisk norske virksomhet.

I et arbeidsliv der de flest arbeidsplassene har mellom 10 og 15 ansatte, og at de færreste arbeidsplassene har en egen juridisk avdeling er det nødvendig med en brukervennlig lov.

-

Det er en stor utfordring at man helst bør ha studert arbeidsrett for å forstå arbeidstidsregelverket vårt, sier Inger Lise Blyverket, leder for Arbeidslivspolitikk i Virke

I januar sendte Virke et innspill til Arbeidstidsutvalget med forslag til tre nyttårsforsetter som kan bidra til at vi får et regelverk som er enklere å forstå, som for eksempel ved å lage et godt system for hovedregler og unntak og fylle uklare begreper meg et klart innhold.

-Disse forslagene viser at det er flere smarte grep arbeidstidsutvalget kan gjøre for at regelverket skal bli enklere. Utvalget har muligheten til at gi oss det oppslagsverket vi trenger, sier Blyverket optimistisk.