Bemanningsbyråets opplysningsplikt til sine ansatte

​ Dette er regulert i arbeidsmiljøloven § 14-12b annet ledd, som har følgende ordlyd: ”Bemanningsforetaket skal, når arbeidstaker ber om det, gi de opplysninger som er nødvendige for at arbeidstaker skal kunne vurdere om egne lønns- og arbeidsvilkår oppfyller kravet om likebehandling i § 14-12 a.”

Bakgrunnen for en slik opplysningsplikt er at den innleide skal kunne vurdere om han/hun får lønn etter likebehandlingsprinsippet. Bemanningsbyrået plikter å gi ”nødvendige opplysninger” og i praksis vil dette være en videreformidling (i en eller annen form) av opplysningene bemanningsforetaket har fått av innleievirksomheten, jf. innleievirksomhetens opplysningsplikt til bemanningsbyrået.

Bemanningsbyråets opplysningsplikt inntrer ikke automatisk, den ansatte må be om opplysningene.