Bytter vi jobb ofte nok?

Publisert:

Kvinne ser på et veikryss

Ansatte må bytte jobb ved jevne mellomrom for at arbeidsmarkedet skal fungere. Når arbeidskraften beveger seg mellom ulike sektorer og bransjer, får din virksomhet tilgang til nødvendig kompetanse. Derfor er det viktig at politikerne fjerner lover som gjør det lite attraktivt å bytte jobb.

Flere faktorer påvirker potensielle jobbsøkere

I dag er det flere faktorer som kan hindre kvalifiserte kandidater å søke på en stilling. Geografi, kompetanse, sivilstand, pensjonssystem, alder, lønn, status, og trygdesystem er bare noen faktorer som påvirker mobiliteten.
På Arendalsuka inviterte YS og Virke til debatt for å finne de gode løsninger for at alder, pensjonssystem og kompetanse ikke skal hinder for at virksomhetene har rett hode på rett plass. 

Karakter er mer enn karakterer

Vibeke Hammer Madsen var helt tydelig på at kompetansen arbeidstakere sitter på må frem i søkelyset.
– I følge vitnemålet mitt er jeg radiograf, og jeg burde stått ved en MR-maskin på et sykehus. Isteden kan jeg se tilbake på en lang karriere som leder og konsulent i privat næringsliv. Det jeg har lært gjennom arbeidslivet har vært helt avgjørende for å lykkes i Virke, sier Vibeke Hammer Madsen.

Hun er bekymret for at arbeidsgivere kan gå glipp av de beste kandidatene ved rekruttering, og at ansatte sitter på verdifull kompetanse som ikke blir brukt.

– Virke har samarbeidet med politikere og andre arbeidslivsorganisasjoner for å få en kompetansepolitisk strategi. Nå må den fylles med innhold. Derfor har Virke satt i gang et spennende prosjekt der vi forsøker å utvikle en felles «valuta» som verdsetter kompetansen du har, uavhengig av hvor og hvordan du har fått den, sier Madsen.

Eldre arbeidstakere bytter sjeldent jobb

Mot slutten av karrieren er det mindre vanlig å bytte jobb. Virke og YS har sammen påpekt flere mulige årsaker til dette, eksempelvis vil pensjonssystemet gjør at det straffer seg å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor, og det får det stor betydning om virksomheten har AFP-ordning eller ikke stor betydning for pensjonisttilværelsen.

– Vi over seksti kan og bør ha mange gode arbeidsår igjen. Jeg opplever at mange av seniorene i arbeidslivet er omstillingsvillige. Jeg tror likevel at flere av oss må ta aktive grep for å være attraktive arbeidstakere gjennom en hel karriere, slik som å benytte seg av etterutdanning, avslutter Madsen.