Færre norske filmer

Publisert:

​Regjeringens budsjettpakke gir i sum mindre penger til å produsere norske filmer og TV-serier gjennom filmfondet, det beste og mest velbrukte virkemiddel innen filmpolitikken. Resultatet kan bli færre norske filmer og TV-serier.

​– Lovnadene om at satsing på utenlandsk film ikke skal gå på bekostning av norsk film ser ut til å slå sprekker med nedprioriteringen av filmfondet, sier Torbjørn Urfjell, direktør i Virke Produsentforeningen.

Virke Produsentforeningen er skuffet over at kulturministeren ikke har lyttet til bransjeorganisasjonene, som har pekt på at filmfondet har høyest prioritet i bransjen. I budsjettet for 2017 foreslår kulturministeren å øke filmfondet med 9,4 mill kr. Samtidig tappes fondet for 11 mill kr ved bortfall av TV2s allmenkringkasteravtale. Altså reduseres fondet med 1,6 millioner, i stedet for å prisjustere fondet.

Forskjellen på et fond som kan opprettholde dagens aktivitet og forslaget til Helleland er 15,4 mill kr.  Det er mer enn en tv-serie får i støtte og mer enn en markedsfilm for i forhåndsstøtte.

– Filmkronene i kulturbudsjettet er nødvendige for å sikre at det fortelles historier på film som folk kjenner seg knyttet til i Norge, sier Urfjell.

Satsing på utenlandsk film feilplassert
Samtidig økes insentivordningen for å trekke utenlands film- og TV-produksjon til Norge med 11 millioner.

– Økningen til insentivordningen er vel og bra som næringspolitisk virkemiddel, men er feilplassert i kulturbudsjettet.

– Norsk film er kultursektoren med høyest innslag av privat investering der de offentlige kronene utløser mest aktivitet, avslutter Urfjell.

Evalueringen av insentivordningen framlagt i Olsbergrapporten i august i år peker på at ordningen må bli en refusjonsordning om den skal få full effekt. En samlet bransje mener også at ordningen må finansieres over nærings- eller finansbudsjettene og ikke over kulturbudsjettet og dermed fortrenge kulturpolitisk begrunnede tiltak.

Etter at regjeringen i 2014 gjennomførte et større kutt i filmfondet, ble fondet fryst i 2015 mens det fikk en økning tilsvarende KPI-justering i 2016. I 2017 er regjeringen altså tilbake på 2014-sporet og foreslår kutt.