Flere sør- og vestlandstiltak i RNB

Publisert:

I forliket på Stortinget om revidert nasjonalbudsjett økes tiltakspakken til Sør- og Vestlandet i form av mer midler til vedlikehold av jernbane mm og flere studieplasser. Virke er også glad for at det blir flere studieplasser innen IKT og helsefag, samt noe ekstra midler til barne- og familievern og frittstående skoler. Dette dekkes inn slik at budsjettrammen holdes.

Virke mener det er riktig å bruke mer oljepenger til målrettede tiltak der ledigheten har økt. Virke ba Stortinget for drøyt to uker siden om å ikke drive overbud i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett, og er glad for at utgiftene ikke økes mer enn det regjeringen foreslo.

Det er ingen krise i norsk økonomi. Men vi trenger flere investeringer i lønnsomme arbeidsplasser i fremtiden. Virke mener det er viktigere med langsiktig omstillingspolitikk for mer verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser enn å kaste penger på kortsiktige løsninger. Derfor må vi prioritere arbeidet med å fremme lønnsomme samferdselsinvesteringer, skatteomlegging for å fremme økt verdiskaping og endringer i arbeidstidsreglene som gir økt fleksibilitet og effektiv ressursbruk.

Viktigste endringer i RNB sett med Virke-øyne:

  • Ekstra midler til barne- og familiesentre (7 mill kr)

  • Driftstilskudd frittstående skoler (12 mill kr)

  • Økt lærlingtilskudd med 2500 kr per kontrakt fra 1. juli 2016 (49 mill kr i helårseffekt)

  • 200 nye studieplasser IKT og helsefag (103 mill. kr i langtids helårseffekt)

Tiltakspakke Sør- og Vestlandet:

200 nye studieplasser Sør- og Vestlandet (103 mill kr i langtids helårseffekt)

Engangstilskudd til kommunalt vedlikehold i sør- og vestlandsfylkene (150 mill kr)

Vedlikehold av jernbanen, sør- og vestlandsfylker (20 mill kr)

Økt tilskudd til forskningsprogrammet Forny (20 mill kr)

Budsjettforliket kan leses her >>