Foreslår endring i avansen og legemiddelavgiften

Publisert:

​Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2017 å redusere apotekenes avanse med 24 millioner kroner.  – Vi synes det er unødvendig og utidig å endre apotekavansen samtidig som utredningsarbeidet pågår, sier direktør Alisdair Munro i Virke Kunnskap og teknologi.

​Kuttet gjennomføres ved å redusere avansen fra 2,5 til 2,25 prosent på den delen av legemiddelprisen som er over 200 kroner.

Utredningen fra Statens legemiddelverk, som skal gi det faglige grunnlaget for å gjøre endringer i avansemodellen, er ikke klar for oppfølging før statsbudsjettet i 2018. Det er slett ikke gitt at denne utredningen vil vise at det er grunnlag for noe avansekutt.

Regjerningen foreslår også å endre satsen for legemiddelomsetningsavgiften fra 0,55 til 0,45 prosent. Det innebærer at avgiften reduseres med 16 millioner kroner. Det oppveier imidlertid ikke apotekenes inntektstap som følge av avanseendringen.

Virke vil ta dette opp i Stortingets budsjettbehandling. 

Se mer i budsjettet fra Helse- og omsorgsdepartementet