Fritt rehabiliteringsvalg

Publisert:

​ Regjeringen foreslår, i tråd med Virke Rehabs ønske, at retten til fritt behandlingsvalg skal omfatte private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak.

Endringen innebærer også at rehabilitering senere kan fases inn i den nye godkjenningsordningen som er en del av fritt behandlingsvalg. Det er en forutsetning for å kunne bruke det frie valget at leverandøren kan gi det tilbudet som pasienten har behov for.

Her er regjeringens forslag, som nå skal behandles i Stortinget >>