Fullt gjennomslag for Virke om postloven

Publisert:

​Samferdselsdepartementet har gitt Virke fullt medhold i saken om Postens blokkering av konkurransen i postmarkedet.

​Departementet er enig med Virke i at postloven åpner for at andre tilbydere gis tillatelse til å få tilgang til sonenøkler til postkasseanlegg som i dag holdes av Posten. At andre får tilgang til disse nøklene er helt avgjørende for at konkurransen skal fungere etter hensikten med postloven og EUs 3.postdirektiv.

Tolkningsuttalelsen fra Samferdselsdepartementet (SD) er helt i tråd med Virkes krav. Departementet slår fast at postloven § 33 åpner for at andre tilbydere gis tillatelse til å få tilgang til sonenøkler til postkasseanlegg som i dag holdes av Posten, selv om de ikke har avtale om tilgang med samtlige postmottakere i sonen. Nøklene er gårdeiers eiendom, men er blitt forvaltet av Posten så lenge Posten hadde monopol på levering av brev under 50 gram. Dette monopolet er opphevet med postloven, som ble vedtatt av Stortinget i fjor, men Norpost har i praksis vært hindret fra å konkurrere i markedet så lenge bedriften ikke får tilgang til postkasseanlegg der de har inngått avtale med gårdeier om levering.

Virke har på vegne av vårt medlem Norpost tatt opp saken med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og SD og fremholdt at Posten har plikt etter loven til utlevering av nøkler til postkasseanlegg. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som oversendte saken til SD. Posten har på sin side fremholdt at loven ikke pålegger noen slik deling av nøkler.


Virke er glad for at departementet har fattet en tydelig beslutning, og forventer nå en rask ikrafttredelse – slik at konkurransen i postmarkedet kan virke slik Stortinget har bestemt. Konkurranse gir rimeligere og mer effektive tjenester for næringslivet og personer.


Se tolkningsuttalelsen>>