Går konkurransen riktig for seg?

Publisert:

​Konkurranseforholdet mellom offentlige og private aktører skal gjennomgås av regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe. Virke blir representert i gruppen.

​Virke er glad for at det nå settes ned en arbeidsgruppe som skal "vurdere tiltak for å sikre like konkurransevilkår mellom offentlig og privat virksomhet." Våre medlemmer opplever stadig nye eksempler på at kommuner og offentlige etater gjennom ulovlige subsidier utkonkurrerer private arbeidsplasser innenfor bl.a. kantinedrift, renhold, laboratorietjenester og treningssenterdrift. Regjeringen viser også til at bakgrunnen for arbeidsgruppen er at både Produktivitetskommisjonens rapport og EFTAs Overvåkningsorgan (ESA) har tatt opp flere problemstillinger knyttet til konkurranseforhold mellom offentlige og private aktører.

Arbeidsgruppen skal ledes av professor Erling Hjelmeng ved Universitetet i Oslo (UiO). Virke vil også ha en representant i gruppen. Arbeidsgruppen skal levere sin rapport til Nærings- og fiskeridepartementet innen 1. januar 2018.

Les mer om utvalget her >>

Virke er ikke i mot at det offentlige kan tilby tjenester i kommersielle markeder. Men det må skje på transparente, etterprøvbare og ikke-diskriminerende vilkår. Problemet oppstår når en offentlig virksomhet kan regnskapsføre en urettmessig høy andel av produksjonskostnadene fra forretningsmessige tjenester i en skjermet del av virksomheten. Særfordeler for det offentlige følger også av gunstige skatteregler, garantifordeler fordi kommuner ikke kan gå konkurs og finansieringsfordeler. Prisen på de kommersielle tjenestene blir dermed kunstig lave.