Gi bedre utlånskrav til små og mellomstore bedrifter!

Publisert:

​ Virke ber finanskomiteen på Stortinget om å si ja til å innføre reduserte kapitalkrav for utlån til små og mellomstore bedrifter i hht EUs regelverk.

I finansmarkedsmeldingen som behandles i Stortinget fastslår regjeringen at den særnorske reguleringen av kapitalkravene for banker og kredittinstitusjoner vil bli videreført, uten at handlingsrommet brukes mht å tillempe kravene for utlån til små og mellomstore bedrifter. Virke mener dette er svært uheldig.

Virkes medlemmer melder om en forverring av utlånsbetingelsene og svekket tilgangen på utlånskapital fra bankene i år i forhold til samme tid i fjor. Virke frykter at kapitalkravene bidrar til å forverre betingelsene for norske små og mellomstore bedrifter. Dette er ikke tilfellet i f.eks Sverige og Danmark, som har innført reduserte kapitalkrav for utlån til små og mellomstore bedrifter («SMB-rabatten») i hht EUs regelverk. EU- kommisjonen har bekreftet at SMB rabatten blir videreført i EUs regelverk.

Virke har derfor anmodet Stortingets finanskomité om å be regjeringen å innføre reduserte kapitalkrav for utlån til små og mellomstore bedrifter i hht EUs regelverk. Virkes brev til finanskomiteen kan leses her >>