Gjennomslag for velferdsobligasjoner

Publisert:

Vi er svært fornøyd med at justiskomiteen vil sette i gang et pilotprosjekt for velferdsobligasjoner.

administrerende direktør i Virke, Vibeke Ham
administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen

– Det er gledelig at Stortinget ønsker et større mangfold i velferdstjenestene. Mange kan få et bedre liv hvis vi gir velferdsobligasjoner en sjanse, sier administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen.

I en velferdsobligasjon finansierer private investorer et sosialt program, med målbare og forhåndsdefinerte resultatmål. Investorene får igjen penger fra det offentlige så lenge disse målene oppnås. Dermed tjener investorene kun om samfunnet også gjør det.

Vil gi tidligere fanger et nytt liv

I Kristiansand går stiftelsen Wayback, kommunen og fasilitatoren Velferdfinans AS sammen om å utvikle nye finansieringsmodeller for å få ned tilbakefallet til fengslene i kommunen. Denne piloten kan nå bli en realitet.

Innenfor justissektoren er tilbakefallet til kriminalitet for tidligere straffedømte mellom 18 og 30 år for høyt. Forebygging og bedre rehabilitering er viktig. Organisasjoner som arbeider med rehabilitering og tilbakeføring til samfunn og arbeidsliv, har imidlertid erfart at det som måles er mengden aktivitet og ikke redusert tilbakefall. Det vil være en vinn-vinn situasjon om det som måles, og som belønnes av det offentlige, var en reell velferdssuksess. Det er når eks-innsatte lykkes at samfunnet har lykkes.

– Mange av Virkes medlemsbedrifter har et stort sosialt engasjement, og vi vet at både ideelle virksomheter, sosiale entreprenører og investorer ønsker å bidra til at viktige samfunnsnyttige prosjekter ser dagens lys, sier Madsen

– I dag står mange sosiale problemer uløst, og gjerne utfordringer som de offentlige systemene har vanskelig for å løse. Velferdsobligasjoner kan være et nyttig verktøy for å skape et bedre samfunn, avslutter hun.