Gode forslag til endringer om arbeidstid

Publisert:

Onsdag 6. januar overleverte regjeringens arbeidstidsutvalg sine forslag til hvordan arbeidstidsreglene bør endres for at arbeidskraften kan brukes på en bedre måte. Virke har fått gjennomslag for flere viktige saker, og er svært fornøyd med at utvalget foreslår endringer som gjør det enklere å avtale ordninger som er tilpasset den enkelte arbeidsplass.

Politikerne må ta stafettpinnen videre
Arbeidstidsutvalget og Virke er enige om at tiden er overmoden for en oppgradering og forenkling av arbeidstidsbestemmelsene. Nå er det opp til regjeringen og stortinget å følge opp og vedta endringer i reglene.

- Arbeidsminister Anniken Hauglie må ta imot stafettpinnen fra Arbeidstidsutvalget, og gjøre seg klar til neste etappe, sier Vibeke Hammer Madsen. 
Siden utvalget ble satt ned høsten 2014 har Virke bidratt med en rekke skriftlige innspill og deltatt på flere møter med utvalget der vi har diskutert ulike løsninger og ideer. Dette gjenspeiles flere steder i utredningen.
- Vi er på vei inn i en tid med økt behov for omstilling. Fremtidens arbeidsliv trenger disse forslagene. De vil bidra til økt omstilling og innovasjon, sier Hammer Madsen.
Organisering av arbeidstid for fremtidens arbeidsliv
I dag finnes det unntaksregler for ledere og ansatte med særlige uavhengige stillinger. Arbeidstidsutvalget foreslår en lignende avtaleadgang for ansatte som har vesentlig innflytelse på når, hvor og hvordan arbeidet utføres. Vilkårene og kravene for å bli en del av både den nye og den gamle ordningen skal tydeliggjøres i loven.
- Arbeidsmiljøloven opererer utelukkende med et syn på arbeidslivet som tidsstyrt, mens det for stadig flere er oppgavestyrt. Jeg er fornøyd med at det foreslås endringer som gir større rom for å legge mer vekt på at en oppgave er fullført, enn når den ansatte kom på kontoret om morgenen eller gikk på kvelden, sier Hammer Madsen.
Utvalget foreslår også at kveldsarbeid skal bli lovlig frem til kl 23.00. I dag er ansatte som sjekker e-posten eller arbeider hjemmefra etter kl 21.00 lovbrytere. Endringen bidrar til mer fleksible løsninger, der den ansatte og arbeidsgiver kan bli enige om at arbeidsdagen organiseres i flere bolker.
Fra rebus til oppslagsverk
Virke har over lang tid påpekt at det er behov for forenklinger av arbeidstidsregelverket. Derfor er det svært positivt at arbeidstidsutvalget nå gir en klar oppfordring til politikerne om at de bør se på hvordan disse bestemmelsene kan endres slik at lederen i den typisk norske virksomheten får det oppslagsverket hun fortjener.
Les oppsummering av forslagene her.
Les hele utredningen her.