Grønne avgifter og gulrøtter

Publisert:

​Alle virksomheter må betale prisen for miljøkostnaden ved utslipp av klimaforurensende gasser og annen miljøforurensning, mener Virke. Prisingen skjer primært gjennom grønne avgifter, men miljøomstilling må også fremmes gjennom flere grønne gulrøtter.

Virke foreslår bl.a innføring av en Miljøfunn-ordning etter modell av Skattefunn for å fremme flere investeringer i ny teknologi og nye forretningsmodeller som reduserer virksomhetenes miljøfotavtrykk.

Les Virkes høringssvar til Grønn skattekommisjon; NOU 2015:15; Sett pris på miljøet >>