Her har politikerne sin rettesnor, sier Virke

Publisert:

​- Det er et dystert bilde Produktivitetskommisjonens analyse tegner, men dette bør spikres opp på døra til Stortinget, sier Vibeke Hammer Madsen, adm.dir i Hovedorganisasjonen Virke. Produktivitetskommisjonen overbeviser nok en gang om at Norge står ved et vendepunkt. Uten økt produktivitetsvekst står vi overfor nullvekst og en kamp om knappe ressurser på arbeidsmarkedet.

- Her har politikerne fått en rettesnor for hva de skal jobbe med i tiden som kommer, sier Madsen.

Hun er bekymret for om politikerne klarer å enes om de nødvendige prioriteringer for omstillinger i næringslivet og  i offentlig sektor. Rammebetingelsene for næringsliv og arbeidsliv skal  fremme omleggingen vi skal igjennom og da må særinteressene legges bort.

- Vi må slutte å måle politikk i antall milliarder som bevilges, men på hvilke konkrete resultater politikken bidrar til, sier Madsen.

Nedslående politisk debatt

Produktivitetskommisjonen peker på at vi har stort omstillingsbehov i arbeidslivet, i offentlig sektor og i vår evne til å kanalisere ressursene til det som gir fremtidig verdiskaping. Det krever at man hever debatten og diskuterer tiltak  i et mer langsiktig perspektiv.

- I en slik situasjon er det nedslående å se at NHO og LO går inn for å øke permitteringstiden, noe som innebærer at arbeidskraften ikke flytter dit den trengs. Det vil svekke omstillingsevnen til næringslivet og det vitner om at man ikke ser situasjonens alvor, sier Madsen. 

I tillegg mener Madsen at politikerne må stikke fingeren i jorda og fjerne ordninger som svekker arbeidslinjen, som kontantstøtten og skatteklasse 2. 

- I tillegg må arbeidsministeren følge opp arbeidstidsutvalget og fortsette moderniseringen av arbeidsmiljøloven. Vi trenger et regelverk som er i takt med det arbeidslivet vi har, sier Madsen. 

- Politikerne må våge å ta upopulære avgjørelser. Ratsø-utvalgets beskrivelse bør være en oppvekker for norsk politikk og næringsliv. Vi må slutte å la særinteressene styre oss og enkelte sektorer legge føringer på fremtiden produktivitet.