Høyre vil se på sykelønnsordningen

Publisert:

I helgen vedtok Høyres landsstyremøte at de vil nedsette et utvalg som skal vurdere sykelønnsordningen. Virke har etterlyst en debatt om innrettningen av fremtidens sykelønnsordning, og er glad for at Høyre har lyttet til våre innspill.

Det er ingen enkle svar om hvordan framtidens sykelønnsordning skal se ut, men ut fra den kunnskapen vi har om dagens ordning, må man stille spørsmål om hvordan man skal få flere til å delta i yrkeslivet, samtidig som man på en hensiktsmessig måte fordeler de økonomiske byrdene ved sykefravær mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og velferdsstaten.

Det er naturlig at arbeidslivets parter sitter i et slikt utvalg. Sykelønnsordningen vil være et prioritert arbeid for Virke i tiden framover, og vi er beredt til å bidra inn i et eventuelt utvalgsarbeid.

Vi håper flere politikere vil følge Høyre og gjøre vedtak om å se på innretningen av dagens sykelønnsordning.

Les også: Virkebloggen 28. februar tid for sykelønnsdebatt