Innleievirksomhetens opplysningsplikt til bemanningsbyrået

Denne opplysningsplikten er regulert i arbeidsmiljøloven § 14-12b første ledd, hvor det fremgår at "ved leie av arbeidstaker skal innleier gi bemanningsforetaket de opplysninger som er nødvendige for at bemanningsforetaket skal kunne ivareta kravet om likebehandling i § 14-12"

Begrunnelsen for en slik opplysningsplikt er at bemanningsforetaket (utleier) skal kunne gi den ansatte lønn i henhold til likebehandlingsprinsippet.

Et sentralt spørsmål i denne sammenheng er hva som menes med ”nødvendige opplysninger”. Dette må være en konkret vurdering av hvilke lønns- og arbeidsvilkår den innleide ville blitt tilbudt ved direkte ansettelse. Virke har utarbeidet et standard opplysningsskjema som kan brukes. (Hyperkobling til skjema som allerede ligger på siden)

Vær oppmerksom på at opplysningsplikten inntrer automatisk. Bemanningsforetaket behøver ikke etterspørre slike opplysninger.