500 milliarder kr i offentlige oppgaver kan løses av private

Publisert:

Offentlig pengebruk i Norge vil bli en gigantisk luksusfelle om det ikke tas grep. En ny rapport viser at vi er elendige på å la private slippe til som tjenesteleverandører. – Her går nasjonen glipp av store gevinster og kvalitetsforbedringer, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Hovedorganisasjonen Virke.

Dame prater
Administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen, mener flere private bør få slippe til.

En ny rapport fra Oslo Economics viser at kun 15 prosent av oppgaver som er egnet for å settes ut til private, er satt ut i dag, mens markedet er på ytterligere 500 milliarder. – Vi er elendige på å la private slippe til som tjenesteleverandører. Her går nasjonen glipp av store gevinster og kvalitetsforbedringer, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Hovedorganisasjonen Virke.

Rapporten har tatt for seg utvalgte områder innenfor offentlig sektor hvor man kan ha private leverandører, slik som sykehjem, hjemmetjenester, matleveranser, fysisk aktivitet, kunde- og callsentre, regnskap og lønn. Bare ved å ta i bruk flere private tilbydere av hjemmetjenester, som hjemmesykepleie, vil dette kunne gi over 4 milliarder kroner i årlige besvarelser.

Rapporten, inkludert underrapporter for ulike bransjer, er utarbeidet av Oslo Economics på vegne av Virke i 2017.