Krever slutt på ulovlig subsidiering

Publisert:

​Virke møtte 24. mai næringsminister Monica Mæland for å snakke om like vilkår når statlige og kommunale virksomheter vil konkurrere med private i kommersielle markeder.

Virkes medlemmer i flere bransjer har konkrete erfaringer med at kommunale virksomheter konkurrerer i kommersielle markeder med ulovlig statsstøtte og subsidierte priser.

- Virke krevde i møtet en lovgivning som forhindrer at offentlig næringsvirksomhet opptrer i kommersielle markeder med subsidierte priser på sine tjenester, sier Harald Jachwitz Andersen i  Virke. 

-  Virke la frem konkrete eksempler på at offentlige virksomheter konkurrerer i markedet med subsidierte priser på kommersielle tjenester, avslutter han.

Virke understreket i møtet at lovfestet utskillingsplikt av offentlig kommersielle virksomheter i stat og kommune er virkemiddelet som sikrer like vilkår når offentlige virksomheter vil opptre i kommersielle markeder.  Utskillingsplikt er også forutsetningen for at Konkurransetilsynet kan gripe inn og sikre like vilkår i fremtiden. Utskillingsplikt vil føre til:

• Slutt på kryssubsidiering og ulovlig statsstøtte

• Skatt på offentlig næringsvirksomhet og

• Slutt på kommunale garantier.

• Statlige og kommunale etater som vil opptre i kommersielle markeder må dokumentere at det ikke er fare for kryssubsidiering.