Lite næring for dagligvarebransjen

Publisert:

​​Barne- og likestillingdepartementet tar inn over seg at dagligvareportalen er for dårlig utredet. Det er statsbudsjettets lyspunkt. Ut over dette kommer regjeringen med lite næring til dagligvarebransjen. De viktigste sakene er oppsummert her:

  • ​Dagligvareportalen utsettes til 2017.
  • Det er mindre økninger på sukker, sjokolade og grunnavgift for engangsemballasje (nominelle prisjusteringer) Med andre ord gjør regjeringen ingenting for å begrense grensehandelen.
  • Regjeringens egen rapport fra august i år viser at samfunnet kan spare 154 milliarder om befolkningen følger Helsedirektoratets kostholdsråd, Økt forbruk av frukt og grønt utgjør en betydelig del av dette. Likevel følger regjeringen ikke opp med å fjerne momsen på frukt og grønt.
  • Satsingen på antibiotikaresistens fortsetter, gjennom oppfølging av handlingsplanen. I år settes det av 10 millioner til Veterinærinstituttet og Mattilsynet til formålet. 
  • Det settes av 5 mill til kartlegging av sykdommen Chronic Waste Disease, som er påvist hos noen få villrein og elg i Norge.
  • Det er ingen endringer i bevilgningene til Matvett, Matsentralen og Merkur-ordningen. Den nye Stiftinga Norsk senter for økologisk landbruk får 5 millioner. 
  • Det settes av 15 mill til innovasjonsordning for skolen. I tillegg følges Fagbrev på jobb opp videre, i tillegg til at det settes av 22 millioner til arbeidet med Samfunnskontrakten for flere læreplasser.