Løsning om E18 Vestkorridoren innen 13 dager?

Publisert:

Det var full enighet på tvers av parti- og kommunegrenser om at E18 Vestkorridoren må realiseres da Bærums ordfører, Høyres gruppeleder i Oslo og Arbeiderpartiets gruppeleder i Akershus møttes hos hovedorganisasjonen Virke for å diskutere planene for nye E18. De ble godt hjulpet av Statens vegvesen og tidligere forsker Ivar Sørlie som la fram fakta om prosjektet og lønnsomheten.

​- Jeg står her og føler jeg er med på noe historisk, når jeg sier at jeg er enig i alt Bærumsordføreren fra Høyre sa, åpnet Arbeiderpartiets gruppeleder i Akershus Fylkesting Tonje Brenna sitt innlegg med. Hun la vekt på nye E18s betydning både for landet og regionen, for kollektivtrafikken, men ikke minst for Asker og Bærum. – Jeg har stor forståelse for at oslopolitikerne ikke ønsker flere biler inn i byen, men for alle dem som puster inn dårlig luft, spiller det ingen rolle hvilket postnummer den lufta er pustet i. Vi må få ned biltrafikken også i og rundt de andre byene våre, fremhevet Brenna.

Bærumsordfører Lisbeth Hammer Krog var opptatt av å knuse myter om nye E18. – Det blir ikke mer vei på E18 inn til Oslo. Nye E18 vil sikre framkommelighet for bussen og syklistene. Vi har gode virkemidler i prosjektet for å sikre at personbiltrafikken ikke vokser. Nye E18 er en miljøvei, både lokalt og for hele regionen, sa hun. Bærum går nå gjennom alle planer for å øke boligutbyggingen. – Blant annet vil vi bygge mye mer på Fornebu enn det vi først la opp til, men det er helt avhengig av at vi får nye veiløsninger, sa Krog.

Løsning innen tretten dager?

Forhandlingene om revisjon av Oslopakke 3 går nå inn i en kritisk fase, og skal etter planen avsluttes innen 10. mai. – Jeg er nok mer usikker enn tidligere på om vi kommer til å lykkes med å bli enige, sa Høyres Eirik Lae Solberg. Han viste til at det var Høyre, Krf, Venstre og Arbeiderpartiet som tidligere har sikret trygge rammer for Vestkorridoren. – Når Oslo Arbeiderpartiet blir bundet opp av Miljøpartiet de Grønne ser ting vanskeligere ut, mente Solberg, som samtidig fremhevet at det å få realisert sentrumstunellen gjennom Oslopakke 3 bør interessere et miljøparti. Han håpet det var grunnlag for Tonje Brennas optimisme om at partene vil lande på en god løsning.

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Tidligere instituttleder ved TØI og samferdselssjef i Oslo Ivar Sørlie gikk i rette med uttalelser om at prosjektet ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt. - E 18 skal brukerfinansieres. Det som skal gå til buss og sykkel vil formodentlig dekkes av statens andel på 20 % av totalfinansieringen. Dette gjør prosjektet per definisjon samfunnsøkonomisk lønnsomt, fremhevet han.

- Det vil bli mindre kø og bedre forhold til næringstrafikken. I tillegg legges det til rette for miljøvennlig transport med bussvei og høystandard sykkelvei, uttalte prosjektleder Knut Gløersen fra Statens Vegvesen da han i sitt innlegg besvarte spørsmålet om hva vi oppnår med ny vei.