Mer fleksibilitet for utdanning med dagpenger

Publisert:

Regjeringen vil med revidert nasjonalbudsjett gjøre det enklere å kombinere dagpenger med utdanning.   Virke er positive til endringene.

Konkret foreslår regjeringen å tillate kortvarig utdanning på dagtid. I dag må man ta opplæring utenom vanlig arbeidstid hvis man vil beholde dagpengene. Det skal nå bli mulig å delta på inntil 10 studiesamlinger på dagtid per semester.

Videre foreslår regjeringen å tillate at arbeidsledige og permitterte å fortsette påbegynt utdanning i inntil seks måneder, hvis de startet utdanningen før de ble arbeidsledig.

-Jeg er glad for at regelverket nå gjøres mer fleksibelt, slik at det blir enklere å oppdatere kunnskap og kompetanse og omskolere seg til en ny jobb, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke.

En del av tiltakene som regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett er lagt frem tidligere i løpet av våren 2016, men regjeringen kommer også med forslag til nye tiltak.

Det foreslås også å fjerne ettårsbegrensningen for å motta dagpenger for arbeidsledige innvandrere som får opplæring i norsk og samfunnskunnskap. I tillegg til dette vil regjeringen gjøre det litt lettere å kombinere dagpenger med etablering av egen virksomhet. I dag kan man motta dagpenger under etablering av egen virksomhet i 9 måneder. Denne perioden foreslås økt til 12 måneder. På samme tid vil de endre praksis for hvem som kan få dagpenger når de etablerer egen virksomhet. I dag kan en arbeidsledig gründer få avslag på dagpenger hvis man potensielt kan fortrenge annen virksomhet med sin idé. Statsråden vil at NAV skal nøye seg med å vurdere om en virksomhet er «liv laga».

Les mer på Arbeids- og sosialdepartementets side her.