Mer tjenestehandel i EØS

Publisert:

Det er et uforløst potensial for sysselsetting og verdiskapning i det indre markedet i EU/EØS på tjenesteområdet. Virke støtter derfor et initiativ fra ti EU-land om å bygge ned barrierer for tjenestemarkeder på tvers av landegrensene.

Vibeke Hammer Madsen
Administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen

De ti landene, Sverige, Finland, Irland, Storbritannia, Tsjekkia, Estland, Litauen, Nederland, Slovenia og Luxembourg, krever at det tas grep for å øke verdiskaping og vekst i tjenestenæringene i det indre marked i EU/EØS. De ber EU-kommisjonen fjerne hindre for integrerte tjenestemarkeder over landegrensene.

– Dette er et godt initiativ. Det er på høy tid å satse på tjenester i det indre marked. Det er der potensialet for økt verdiskaping og sysselsetting er størst i Europa, sier administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen.

Virke ber derfor om at regjeringen slutter seg til initiativet.

Omtrent 80 prosent av norsk økonomi og sysselsetting er i tjenestenæringene. For næringslivet ligger det store muligheter i mer åpne tjenestemarkeder og mer tjenestehandel over landegrensene, ikke minst i EØS. Virke mener det er et stort potensiale for norske virksomheter i EU, og for at flere europeiske tjenestevirksomheter investerer i Norge.

Samtidig er EU Norges suverent viktigste handelspartner, 66 prosent av norsk import skjer fra EU-landene, og 85 prosent av vår eksport går til dit. Det samme gjelder for investeringer; om lag to tredjedeler av norske utenlandske investeringer skjer i EU, mens to tredjedeler av utenlandske investeringer i Norge kommer fra EU. Samtidig utgjør tjenesteytende næringer om lag 80 prosent av norsk økonomi.

– Ved å tilpasse og forenkle nasjonale lover og regler innad i EU/EØS, kan vi skape arbeidsplasser og sikre økt verdiskapning i tjenestesektoren, avslutter Madsen.