Nærmere en helhetlig nasjonal fagskolepolitikk

Publisert:

Virke gleder seg over at regjeringen i sin nye stortingsmelding om fagskoleutdanning bringer oss noen viktige og riktige skritt mot en god og helhetlig fagskolepolitikk.

Ung mann på fagskole

Seniorrådgiver og Virkes representant i Nasjonalt fagskoleråd, Tormod Skjerve, er positivt overrasket over at regjeringen er så konkret i sine anbefalinger til Stortinget.

Fagskolenes rolle som viktig kompetanseleverandør til arbeidslivet blir tydeligere ved å bruke begrepet "høyere yrkesutdanning". Det ligger inne mange forslag som vil gjøre fagskoleutdanningene mer likeverdige med annen høyere utdanning, samtidig som kvaliteten og egenarten i disse utdanningene blir styrket.

Av forslagene kan nevnes bedre overgangsmuligheter, rett til å være del av studentsamskipnad, nytt opptakssystem, endre fra fagskolepoeng til studiepoeng, og jevnlige kandidatundersøkelser.

- Det har vært avgjørende for Virke å sørge for at fagskoleutdanningene får en ny og samlet finansieringsordning, sier Skjerve. - Vi har med denne meldingen kommet betydelig nærmere målet.

Regjeringen foreslår en ny tilskuddsordning som skal erstatte de tre ordningene som eksisterer nå. Denne settes sammen av et grunntilskudd og et resultatbasert tilskudd, og det opprettes søkbare midler til utvikling av kvalitet og nye utdanninger. Men de fleste private fagskoler vil etter regjeringens forslag fortsatt måtte finansiere sine tilbud gjennom studentbetaling og andre markedsinntekter.

- Finansieringsmodellen er etter vårt ønske, men vi må kjempe for er at alle godkjente fagskoleutdanninger kommer inn under tilskuddsordningen. Det vil ha høy prioritet i tiden som kommer, sier Skjerve.

Hele "Meld. St. 9 (2016-2017) "Fagfolk for fremtiden" finner du her >>