Nødvendige endringer, men unødvendig komplisert regelverk

Publisert:

Virke er glad for regjeringens forslag om midlertidig ansettelse, men mener de begrensningene som foreslås gjør regelverket tungvint.

Virke støtter Regjeringens forslag om å innføre en generell adgang til å kunne ansette midlertidig i inntil 12 måneder. Virke er også fornøyd med at dagens regler om midlertidige ansettelser videreføres parallelt med den nye regelen, og at den såkalte fireårsregelen består. Regjeringen foreslår nå at man skal kunne ansette midlertidig i flere tilfeller enn i dag, men da begrenset til en 12 måneders periode.

-Dette er svært positivt. Vi har fått klare tilbakemeldinger fra våre medlemmer om at dagens regler er for snevre og ikke tillater midlertidige ansettelser i tilfeller hvor det er et reelt behov for det. Gjennom regjeringens forslag vil norske virksomheter nå kunne ansette midlertidig ved nyetableringer, omstruktureringer og i andre tilfeller hvor det er usikkert om det er grunnlag for varige ansettelser. Dette vil gjøre det norske arbeidslivet mer tilpasnings- og konkurransedyktig, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke.

Unødvendig komplisert

For å hindre misbruk av regelen foreslår regjeringen en rekke begrensninger i form av blant annet karantenebestemmelser og kvoteordninger.

- Vi er enige med regjeringen om at faste ansettelser skal være hovedregelen. En av begrunnelsene for å gjøre det mulig å ansette midlertidig, var at virksomhetene skulle få et enkelt og forutsigbart regelverk å forholde seg til. Forslaget om en lang karanteneperiode kombinert med begrensningen på 15 prosent av de ansatte innebærer at man gjør et komplisert regelverk mer komplisert, sier Madsen.  

Unødvendig forskjellsbehandling

I dag er det like regler for å ansette midlertidig og for å leie inn ansatte. Regjeringen foreslår å forenkle reglene for å ansette midlertidig, men ikke å endre reglene til å leie inn.

-Dette er skuffende. En ting er at vi begrenser bemanningsforetakenes mulighet til å bidra til å oppfylle formålene bak lovendringene, nemlig flere i arbeid og økt fleksibilitet for arbeidsgivere. En annen ting er at også dette vil bidra til et mer komplisert regelverk å forholde seg til for virksomhetene, avslutter Madsen.

Det er oppsiktsvekkende at denne regjeringen i så stor grad forskjellsbehandler en bransje, nemlig bemanningsbransjen

Les mer om de foreslåtte begrensningene på bruk av midlertige ansettelser her.