Nye tiltak for et mer inkluderende arbeidsliv

Publisert:

I dag har Robert Eriksson lagt frem flere forslag som skal gjøre det enklere å bruke ordinært arbeidsliv for å inkludere folk som står utenfor arbeidslivet i dag. Det er gode nyheter Virke har ventet på.

Riktig arena 

Norske arbeidsplasser er en god arena for å inkludere folk som sliter med å få seg jobb i dag. Virke har flere ganger påpekt at en nøkkel for å utnytte denne arenaen  er at NAV ser på arbeidsgiverne som brukere av sine tjenester. De endringene arbeids- og sosialministeren har foreslått er et stort skritt i riktig retning.

- En forutsetning for at ordinært arbeidsliv skal bli en arena for inkludering er at arbeidsgiverne ikke for økte forpliktelser for tidlig i løpet. Både arbeidsgiver og arbeidstaker trenger tid til å prøve ut et arbeidsforhold. De foreslåtte endringene forenkler systemet og gir arbeidsgiveren tydeligere beskjed om hvilken støtte som kan forventes fra NAV, smiler Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke

Etterlyser arbeidsutprøving i egen virksomhet

Da partene i arbeidslivet signerte en ny IA-avtale i vår var alle enige om at det skal bli lettere med arbeidsutprøving i egen virksomhet. Regjeringen har foreløpig ikke foreslått endringer på dette feltet, men påpeker at de skal ha en dialog med partene videre for å vurdere en eventuell ny ordning.

-    Vi har ønsket en slik dialog i lang tid, og synes det er dumt at arbeids- og sosialministeren ikke har starten dette arbeidet tidligere. Når det er sagt er vi mer enn klare til å bidra fremover for å lage en god ordning, avslutter Madsen.

Oppsummering av forslagene:

•    Utvide adgangen til midlertidig ansettelse.
•    Øke bruken av lønnstilskudd i ordinært arbeidsliv ved blant annet å innføre mulighet for høyere lønnsrefusjon for personer med nedsatt arbeidsevne, og ved å utvide adgangen til midlertidig ansettelse i tiltaksperioden.
•    Etablere en ny, varig lønnstilskuddsordning, og fase inn lønnstilskuddsordningen tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift i denne ordningen.
•    Målrette arbeidstreningstiltaket i ordinært arbeidsliv og styrke oppfølgingen av tiltaksdeltaker og arbeidsgiver.
•    Etablere et nytt arbeidsforberedende tiltak i et tilrettelagt og skjermet arbeidsmiljø basert på de eksisterende tiltakene kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift og arbeidspraksis i skjermet virksomhet.
•    Etablere et nytt inkluderingstilskudd for arbeidssøkere.
•    Innføre en ny og mer forpliktende tilretteleggings- og oppfølgingsavtale.
•    Videreutvikle tiltaket varig tilrettelagt arbeid i skjermede virksomheter ved å innføre en permisjonsordning for deltakere som ønsker å hospitere i ordinære bedrifter.