Oslo-politikerne må ikke trenere E18

Publisert:

NAF og Virke stod sammen og overleverte tirsdag 15. november et klart budskap til politikerne i Oslo. Vi mener Oslo-byrådet må forholde seg til det man ble enige om i den reviderte avtalen om Oslopakke 3, spesielt at "kapasiteten på E18 øst for Fornebukrysset/Lysaker endres ikke"

Bakgrunnen for vårt engasjement er at byrådet i Oslo legger opp til innsigelser mot Bærum kommunes reguleringsplan foe E18. Blir en innsigelse vedtatt i bystyremøtet 16. november innebærer det i realiteten en trenering av arbeidet med bedre og mer miljøvennlige løsninger for en helhetlig utbygging av E18 Vestkorridoren.

 Virke mener innholdet i byrådets forslag om å gjøre E18 inn mot Oslo til en by-tilpasset vei dimensjonert for maksimum 70 km/t vil skape en flaskehals. Vi oppfatter denne uttalelsen som trist, sier adm. dir. i Virke Vibeke Hammer Madsen.
 
E18 Vestkorridoren gjennom Bærum er Norges mest trafikkerte veistrekning med en årsdøgnstrafikk på 80-90 000 kjøretøy. 

Det at byrådet på denne måten forsøker å trenere byggingen av ny E18, er uheldig for trafikantene . Vi reagerer sterkt på at byrådet på denne måten forsøker å lage omkamp etter forhandlingene i Oslopakke 3, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF. 
 
Ytterligere utsettelser i arbeidet med forbedring av E18 vil være å svikte ikke bare reiser og transport i næring men også arbeidet for påskynde løsninger for bedre lokalmiljø, bedre kollektivtransport og ønsket næringsutvikling.

Budskapet ble overlevert til partiene i Oslo bystyre, og Oslo Høyres Eirik Lae Solberg uttalte at det er opprørende at Arbeiderpartiet og Miljøpartiet nå tar omkamp om E18. Solberg lovet å ta budskapet med inn i bystyremøtet.