Politikerne påfører kulturen, idretten og reiselivet en stor ekstraregning

Publisert:

Stortinget har vedtatt å heve den såkalte "moromomsen" fra åtte til ti prosent. Implementeringen av hevingen gjør at billetter solgt i 2015, til arrangementer i 2016, får ny momssats. Dette gjør at arrangørene må ta regningen.

Den reduserte merverdiavgiften, som har fått tilnavnet "moromoms", ble fra og med 1. januar 2016 økt fra åtte prosent til ti prosent i tråd med Stortingets vedtak 14. desember 2015. Satsen på 10 prosent gjelder for omsetning, uttak og formidling av persontransporttjenester, overnattingstjenester i hotell mv. og inngangsbilletter til museer, fornøyelsesparker og større idrettsarrangementer. Også transport av kjøretøy på fartøy, kinobilletter og kringkastingsavgiften er omfattetav satsen på 10 prosent.

- Politikerne legger her en stor ekstraregning på kultur-, idretts- og reiselivsaktører som allerede har solgt billetter i 2015 før dette ble behandlet i Stortinget, sier direktør for Virke Reise Norge og Kultur, Line Endresen Normann.

- Denne regningen må de selv ta på egen bunnlinje, noe som går ut over bedriftenes økonomiske situasjon og arbeidsplassene, fortsetter hun. 

Virke har hele veien vært mot økningen i lavmomsen.

- Vi mener dette rammer en reiselivsnæring og kulturliv som allerede har stramme marginer og at momsøkningen vil føre til en økning i pris, sier Endresen Normann.

Når momsøkningen nå implementeres også for billetter som er solgt før Stortinget behandlet saken, har aktørene ikke hatt mulighet til å legge dette på prisen. Dette betyr at politikerne nå legger en ekstraregning rett i fanget på aktørene, enten dette er arrangører av større idrettsarrangement, en turoperatør som har solgt en reise til Norge, eller et hotell som har solgt rom.

- Hvordan kan politikerne forvente et seriøst næringsliv når de endrer rammebetingelsene underveis? Her må både Kulturministeren og Næringsministeren komme på banen og betrygge kultur- og reiselivet om at man faktisk ikke skal påføre dem en ekstraregning, avslutter Endresen Normann.

Sist man gjennomførte momsendring ble innføringen håndtert på en annen måte. Se lovdata for mer informasjon.

 Les Virkes brev til finansminister, næringsminister og kulturminister her >>.