Positiv digital agenda

Publisert:

​Regjeringen har lagt frem stortingsmelding om den digitale agenda. Virke er glad for at regjeringens følger opp næringslivets ønske om å få enklere og mer forutsigbar tilgang til offentlig stordata. -Dette gir muligheter for økt digital innovasjon og verdiskaping i næringslivet, sier direktør Alisdair Munro i Virke Kunnskap, Teknologi og Utdanning.

​Virke mener det er flere positive signaler i stortingsmeldingen:

  • Større vekt på fellesløsninger med effektive og brukervennlige digitale tjenester for hele offentlig sektor. Virke er blant dem som har påpekt hvilken sløsing det er med ressurser å utvikle ulike løsninger i ulike statlige sektorer og kommuner. Dette er ofte systemer som ikke snakker sammen, noe som kan være kritisk når f.eks kommuner og helseforetak skal samhandle.
  • Regjeringen legger vekt på mulighetene for næringslivet som ligger bruk av stordata. Det er lagt frem lovforslag om deling av data. Forslaget skal gjøre det enklere og mer forutsigbart å utvikle næring basert på offentlige data.
  • Regjeringen legger opp til bruk av markedsløsninger der det er hensiktsmessig og stadfester prinsippet om markedsbasert bredbåndsutvikling.
  • I meldingen legger regjeringen frem en nasjonal plan for elektronisk kommunikasjon (EKOM), med prinsipper om minimumsregulering, teknologinøytralitet og forutsigbare rammebetingelser. Regjeringen vil legge til rette for en effektiv utnyttelse av frekvenser som bedrer dekningen for mobile tjenester.

Stortingsmeldingen omhandler digitalisering i offentlig sektor, sikkerhet, personvern og styring av digital kompetanse i utdanningen. Virke etterlyser likevel en større grad av harmonisering med EUs digitale agenda for det indre marked. Det handler bl.a om elektroniske innbetalingsløsninger for avgifter både for bedrifter og personer og harmonisering av standarder og rettigheter ved e-handel over landegrensene

Stortingsmeldingen om den digitale agenda finner du her>>