Regjeringen lyttet til Virke om kredittkortmarkedsføring

Publisert:

Regjeringen la denne uken frem tiltak mot vekst i forbrukslån og økte gjeldsproblemer. Etter press fra Virke blir det ikke forbud mot å koble kredittkort til fordels- og lojalitetsprogrammer.

Kredittkort

Det bekrefter justisminister Amundsen i DN 5.april

Forbrukerrådet har tatt til orde for et slikt forbud, som har vært ute på høring, men det ble stoppet av Justis- og beredskapsdepartementet etter anmodning fra bl.a Virke.

Trygg netthandel

Virke svarte i forskriftshøringen om god kredittmarkedsføring i mars at et forbud mot å kople kredittkort og fordels- og lojalitetsprogrammer ville være for inngripende for bl.a handel og reiseliv. Kredittkort er dessuten et gode for forbruker i ulike sammenhenger, for eksempel for å oppnå trygg netthandel.

Virke mener at tilleggsfordeler gir små utslag og er derfor neppe utslagsgivende for hvorvidt forbruker treffer et valg om kredittkort. Reguleringer som er såpass inngripende burde uansett ikke innføres uten dokumentasjon på at det bakenforliggende formålet om å forhindre gjeldsvekst vil nås.

Virke støtter andre tiltak for å begrense forbrukslån og gjeldsvekst, som innføring av gjeldsregister. Et knippe av tiltak mot "aggressiv" markedsføring av forbrukslån og innføring av gjeldsregister behandles nå av Stortinget og vil bli vedtatt før sommeren.