Regjeringens arbeidstidsutvalg har store oppgaver foran seg

Publisert:

Regjeringen har fredag 15.august nedsatt et lenge varslet arbeidstidsutvalg som innen utgangen av 2015 skal se på hvordan vi organiserer arbeidstiden i dag og komme med forslag til hvordan arbeidstiden bør organiseres i fremtiden. Arbeidet vil bli ledet av professor ved Universitetet i Oslo, Karen Helene Ulltveit-Moe, og hun har med seg en rekke interessante eksperter i utvalget.

-

Virke er godt fornøyd med at arbeidet nå er kommet i gang. Det er arbeid vi alle lever av, og mulighetene for å skape verdier og sikre trygge arbeidsplasser og gode velferdsordninger, er avhengig av at vi bruker den arbeidskraften vi har på best mulig måte. Det viktigste for oss er at næringslivet – slik det faktisk ser ut med mange små og mellomstore virksomheter spredt rundt i landet – blir tatt på alvor. Selv med de endringer i arbeidsmiljøloven som nå er på høring, vil mange bedrifter streve med å organisere driften sin så effektivt at de er i stand til å møte både kundenes og medarbeidernes behov, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke, samme dag som utvalgets mandat og sammensetning legges fram.

Av mandatet fremgår det at utvalget blant annet skal:

 • særlig vurdere de samlede arbeidstidsreguleringene og praktiseringen av disse, i lys av behovet for å mobilisere mer arbeidskraft, herunder å legge til rette for heltid

 • beskrive behovet for arbeidskraft frem mot 2030, samt skissere tiltak på hvordan arbeidskraften best mulig kan tas i bruk de kommende tiårene.

 • vurdere de samlede arbeidstidsreguleringene i lys av økte behov for og muligheter til fleksibilitet, både for den enkelte arbeidstaker og virksomhete

 • vurdere forholdet mellom lovregulering og regulering i tariffavtaler, samt behovet for forenkling av lovverk og lovfesting av rettspraksis

Utvalgets leder, Karen Ulltveit-Moe, har fått med seg følgende i utvalget: 

 • Ingeborg Moen Borgerud,

  advokat i advokatfirmaet Arntzen de Besche

 • Berit Brandth,

  professor ved NTNU og forskningsrådgiver ved Norsk senter for bygdeforskning

 • Bjørg Børkje,

  rådgiver i byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune

 • Hilde Christiansen,

  personal- og organisasjonsdirektør i Helse Vest RHF

 • Jon Erik Dølvik,

  seniorforsker ved Forskningsstiftelsen Fafo

 • Henning Harborg,

  advokat i advokatfirmaet Thommessen

 • Steinar Holden,

  professor ved Universitetet i Oslo

 • Torbjørn Hægeland

  , forskningsdirektør ved Statistisk sentralbyrå

 • Pål Molander

  , direktør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt

 • Oddbjørn Raaum

  , direktør ved Frischsenteret

-Virke er relativt godt fornøyd med mandatet, men vi skulle gjerne sett et klarere fokus på situasjonen for de mange små virksomheter uten tariffavtale med arbeidsmiljøloven som eneste redskap for å avtale lovlige ordninger. Vi savner også en representant for disse virksomhetene i utvalget. For at arbeidet skal lykkes er det derfor avgjørende at utvalget prioriterer å komme seg ut i "virkeligheten" for å sikre seg oppdatert kunnskap om hvor de som har skoen på føler at den trykker. Virke bidrar gjerne i dette arbeidet, understreker Madsen.

Regjeringen har allerede lansert forslag til en rekke endringer når det gjelder arbeidstidsbestemmelser i arbeidsmiljøloven. De er nå ute på høring med frist 9.oktober. – Virke er godt fornøyd med mange av forslagene som er kommet og er glad for at både gjennomsnittsberegning av arbeidstid, søndagsarbeid og Arbeidstilsynets muligheter til å godkjenne alternative ordninger er tatt opp i høringen. Det er likevel langt frem til et regelverk som er enkelt, brukervennlig og som ikke gjør særlig forskjell på virksomheter med og uten tariffavtale, sier Madsen. – Derfor er utvalgets arbeid viktig og nødvendig.

Her kan du lese mer om arbeidstidsutvalget

Her kan du lese mer om høringen om endringer i arbeidsmiljøloven

Her kan du lese Virkes innspill til mandat og sammensetning av et slikt arbeidstidsutvalg