Rekordhøy formuesskatt på arbeidende kapital med Aps budsjettforslag

Publisert:

Det er en god og en dårlig nyhet i Arbeiderpartiets alternative budsjett. Den gode er at Ap vil fjerne den avgiftsfrie 350-grensen for netthandel fra utlandet, den dårlige er at Ap øker satsen i formueskatten fra 0,85 prosent til 1,1 prosent, noe som rammer arbeidende kapital sterkt.

Trond Giske og Arbeiderpartiet legger i fredag frem sitt alternative budsjett, som inneholder både gode og dårlige nyheter for Virke-bedrifter.

Skulle Arbeiderpartiet få gjennomslag, vil formuesskatten på arbeidende kapital bli rekordhøy; over 10 milliarder kroner i 2018, ifølge Virkes anslag.

– Vi har aldri hatt så høy skattlegging av verdiene som er investert i norske bedrifter. Dette vil bidra til at flere norske bedrifter flagges ut eller legges ned. Vi vil få færre investeringer i privat næringsliv og færre arbeidsplasser. Det er helt feil oppskrift, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke.

Madsen er også bekymret over at den høye formuesskatten på arbeidende kapital vil føre til færre investeringer i ny teknologi og den omstillingen som er nødvendig i næringslivet.

– Arbeiderpartiet øker skatten på teknologi og maskiner i næringslivet. Det gir færre investeringer og svekker bedriftenes muligheter til omstilling, sier Madsen.

– Vi ser at den reelle beskatningen av verdiene i næringslivet blir høyere enn tidligere antatt på grunn av den lave renten. Arbeiderpartiets forslag vil gjøre vondt verre, sier Madsen.

Virke glad for Ap- og LO-hjelp til å fjerne 350-grensen

Arbeiderpartiet vil fjerne 350-grensen for avgiftsfri netthandel fra utlandet. Virke gikk den 16. november ut sammen med både Arbeiderpartiet og LO/Handel og kontor og belyste konsekvensene for norsk handel av den avgiftsfrie grensen 

Det er flere partier som har fått øynene opp for 350-kronersgrensens konsekvenser for norsk handel. Saken er også på forhandlingsbordet mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre. Virke følger forhandlingene om statsbudsjettet tett.

Økt mva på sukkervarer?

En annen sak som har vært mye i media i senere tid er KrFs forslag om økt mva på godteri og brus (fra 15 til 25 %). Arbeiderpartiet støtter dette forslaget, men Virke er ikke kjent med at det har støtte andre steder på Stortinget.

Virke Dagligvare er opptatt av å følge opp den nylig inngåtte avtalen med helsemyndighetene om å redusere forbruket av sukker. En avgiftsøkning er ikke et element i denne avtalen. Virke Dagligvare frykter at en avgiftsøkning kan gi enda mer grensehandel og netthandel fra utlandet. Det selges store mengder godteri fra utenlandske nettbutikker til norske forbrukere, blant annet på grunn av 350-grensen for avgiftsfri netthandel fra utlandet.