Legger om firmabilbeskatningen

Publisert:

Bilnøkler

Regjeringen foreslår foreslår endring av firmabilordningen for el-biler i statsbudsjettet for 2018. I realiteten innebærer omleggingen økt skattleggingen for alle arbeidstakere som benytter arbeidsgivers bil privat, og der bilen er en el-bil.

Mange virksomheter opererer med firmabilordning for de ansatte. En del arbeidsgivere tillater også arbeidstaker å benytte virksomhetens bil til private formål.

Fordelen ved å bruke arbeidsgivers bil til private formål er i utgangspunktet skattepliktig inntekt. Måten fordelen beregnes på, er gjennom en sjablonmodell der den skattepliktige fordelen ved privat bruk av firmabil settes til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil 299 100 kroner, og 20 prosent av det overskytende. For el-biler gjelder egne regler. Ved beregning av den skattemessige fordelen ved bruk av slike biler privat halveres listeprisen av bilen før beregning.

  • Forhøyet avskrivningssats for elvarebiler avgrenses til bare å gjelde elvarebiler anskaffet fra og med 20. desember 2016.
  • Bensin- og autodieselavgift holdes uendret (prisjusteres).
  • Omsetningskravet for biodrivstoff økes til 10 pst.

Vil medføre skatteskjerpelse

I forslag til statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen å oppheve den særskilte verdsettelsesrabatten for el-biler. Dette vil i realiteten medføre en kraftig skatteskjerpelse for personer som inntil nå har fått en halvering av verdien på bilen før beregning av fordelen det skal betales skatt av.

Forslag i budsjettet kan endres

Virke minner om at regjeringen er avhengig av politisk flertall i Stortinget for å få vedtatt forslag til statsbudsjett for 2018. Det kan derfor komme endringer som helt eller delvis erstatter regjeringens opprinnelige forslag til endring hva gjelder firmabilordningen for el-biler.