Uansvarlig krigserklæring: - LO skyter spurv med kanon, sier Virke

Publisert:

​ I dag vedtok LO-sekretariatet å sette i verk en to-timers politisk streik i månedsskiftet januar/februar, mot endringene i arbeidsmiljøloven.

- Jeg er skuffet over LO. Fra første stund kalte Gerd Kristiansen forslagene en krigserklæring mot fagbevegelsen. Jeg hadde håpet at LO kunne vært mer konstruktive. Denne politiske streiken opplever jeg som en overreaksjon fra LO sin side, sier administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen.

Madsen anerkjenner fagbevegelsens adgang til å gå til politisk streik, men mener at LO har bestemt seg på forhånd, uten å se på de faktiske formuleringene i forslaget.  - I forslaget fra Eriksson er det blant annet karantenebestemmelser og makskvote på hvor mange som kan være midlertidig ansatt etter den foreslåtte nye regelen. Da blir det feil når LO sier at forslaget vil kunne gjøre midlertidige ansettelser til den nye hovedregel for ansettelse, sier Madsen.

Madsen mener endringene som arbeidsminister Eriksson foreslår ikke er så store som LO forfekter.
-LO skyter spurv med kanon når de varsler streik på grunn av regjeringens forslag til endring i arbeidsmiljøloven. De nye reglene innebærer at virksomheter ikke har anledning til ha mer enn 15 prosent ansatt etter den foreslåtte regelen. Når flertallet av norske virksomheter har færre enn 10 ansatte betyr det at de fleste kun vil ha anledning til å ansette én ny medarbeider som midlertidig, etter de nye reglene.

Virke er opptatt av å få et lovforslag for midlertidige ansettelser som kan stå seg over tid, gjennom en konstruktiv prosess.
- Dagens arbeidsmiljølov er tilpasset gårsdagens arbeidsliv. Vi trenger en lov for morgendagens arbeidsliv. Regjeringens forslag vil gjøre norske bedrifter mer konkurransedyktig, og på sikt kunne skape flere arbeidsplasser. Men skal vi få til det må alle parter bidra konstruktivt, sier Madsen.