Vi må skape lønnsomme arbeidsplasser

Publisert:

Virke ber regjeringen bruke skatte- og avgiftsvirkemidler for å sikre flere investeringer og miljøomstilling i statsbudsjettet for 2018.

Stortinget

Viktige endringer Virke ber om er blant annet redusert selskapsskatt, redusert formuesskatt på arbeidende kapital, innføring av Kapitalfunn og Miljøfunn, redusert tekstiltoll og fjerning av 350-grensen for avgiftsfri import.

Det overordnede målet er å skape flere lønnsomme arbeidsplasser, mener Virke.

- Det har de seneste årene utviklet seg et urovekkende stort gap mellom kortsiktig tæring og langsiktig næring, noe som vil true statens inntektsgrunnlag i tiden fremover, sier leder for næringslivspolitikk i Virke Jarle Hammerstad.

- Budsjettpolitikken bør ha som et hovedmål å tette igjen dette gapet. Derfor mener Virke det bør legges særlig vekt på å skape flere lønnsomme arbeidsplasser i privat og ideell sektor og å intensivere forenklings- og digitaliseringsarbeid som gir effektiviseringsgevinster både i offentlig sektor og i samhandlingen med privat sektor.

Virke ber om skattevirkemidler som stimulerer investeringer og økt aktivitet, men også innstramningstiltak som gir grønn omstilling, effektivisering og arbeid. Målsettingen er flere arbeidsplasser i privat og ideell sektor

Se Virkes innspill til Finansdepartementets arbeid med statsbudsjettet for 2018 >>