Vi trenger de sosiale entreprenørene

Publisert:

​Virke gratulerer Generasjonsmøte M som vinnerne av Ferdprisen 2016!

-Det er imponerende å se hvor mange gode ideer som finnes for å løse sosiale utfordringer, sier Vibeke Hammer Madsen som sitter i juryen for Ferds pris til «Årets sosiale entreprenør».

Virkes dyktige medlemmer og sosiale entreprenører, DiamondCare Norge AS og Medarbeiderne AS nådde langt opp til Ferdprisen 2016. I Virke er vi stolte av de sosiale entreprenørene som jobber med å utvikle tjenester og finne løsninger på sosiale utfordringer.

Juryens begrunnelse - Årets Sosiale Entreprenør 2016:

Vinneren: Generasjonsmøte M

Verdien i selskapet ligger i navnet. Selskapet tetter en generasjonskløft som i vår tid bare øker. De utløser verdi på begges hånd, den eldre som ønsker besøk og den yngre som får en meningsfull ekstrajobb. Både på institusjoner og hos hjemmeboende eldre er ensomhet et utstrakt problem. Jobbmarkedet for ungdom er ikke stort, og i generasjonsmøtet M får man både en jobb, og en oppgave man kan vokse med.

Det viser seg at sosialt entreprenørskap kan ha gode vekstforhold i skolen, det er denne entreprenøren et eksempel på. Generasjonsmøte M har skalert fra en ungdomsbedrift i skoleregi til profesjonell bedrift på egne ben, og med det vist at de aktivt griper muligheter som dukker opp. Juryen har tro på at selskapet også kan ta neste steg, og på den måten sørge for verdifulle generasjonsmøter i hele Norge.

Finalistene: 

MindFit

MindFit representerer en spennende og fremtidsrettet løsning på et stort samfunnsproblem. Om lag halve befolkningen i Norge får en psykisk lidelse i løpet av livet. Terskelen for å søke hjelp kan være stor, og hjelpen kan være utilgjengelig. Gjennom MindFit-appen har grunderen utviklet en løsning som er meget lett tilgjengelig for folk flest. Over 40.000 nedlastinger viser at MindFit er en populær app som har fått gode tilbakemeldinger. Den er utformet slik at brukerne vil ha konkrete ressurser tilgjengelig for å møte vanskelige situasjoner, reaksjoner og stress når det oppstår. Juryen mener at MindFits lavterskel løsning gjør at flere får hjelp fortere, noe som vil bety både store samfunnsbesparelser og individuelle seiere.

International Sandwich Brothers

International Sandwich Brothers er et meget godt eksempel på integrering i praksis. Med et produkt som har vært utrolig attraktivt gjennom sommermånedene har selskapet vist at de med enkle grep skaper arbeid for flyktninger med kort fartstid i Norge. Gevinsten ved å komme fort i arbeid når man kommer til Norge som flyktning er stor, både for den som får jobben og for oss som samfunn. Nøkkelen til suksess for International Sandwich Brothers har vært å selge et produkt som er populært, kombinert med gode samarbeidspartnere og støttespillere både i det offentlige og private. "Brødrene" etablerer eget nettverk, lærer språk, tjener penger og får en mye enklere vei inn i det norske samfunn. Dette konseptet er åpenbart skalerbart både i Oslo og andre større byer i landet.

Medarbeiderne

Hovedaktiviteten i selskapet er en abonnementsordning der private husholdninger og bedrifter betaler for at Medarbeiderne henter pant, glass og metallemballasje. Formålet er å gi ordinært arbeid til mennesker med ruserfaring. Medarbeiderne er utviklet gjennom flere år med prøving og feiling, og med utrettelig innsats fra grunder, hans ansatte og støttespillere. Selskapet har fått fotfeste i hovedstaden og jobber målrettet med videreutviklingen. Det ligger åpenbare skaleringsmuligheter til alle større urbane strøk. Juryen ser også samfunnsnytten i at returandelen øker. Medarbeiderne mottar ingen offentlig støtte for å ansette utenfor boksen, noe som ikke er så vanlig blant denne type virksomheter, noe juryen ser som en styrke ved konseptet.

DiamondCare

Det startet med et ønske om å bygge egen arbeidsplass og har utviklet seg til å bli en vei inn i arbeidslivet for unge utenfor. NAV har understreket behovet for denne type arbeidsinkludering. Potensialet for ytterligere sosial verdiskaping er stort, med smitteeffekt til virksomhetens kontakt med forhandlere i hele landet. Ungdom får en naturlig inngang til arbeidslivet, på et område de selv er opptatt av og motivert for. Med utgangspunkt i et sterkt produkt mange har behov for og et varmt hjerte for de utenfor, har DiamondCare blitt en sosial entreprenør og et forbilde i en bransje som har hatt utfordringer. Virksomheten er opptatt av kvalitet i alle ledd og har fått til utrolig mye på kort tid.