Virke advarer mot motkonjunktur-overbud

Publisert:

- Det er riktig å bruke mer oljepenger til målrettede tiltak der ledigheten har økt, sier adm.direktør Vibeke H Madsen i Virke.

​Regjeringens forslag i revidert nasjonalbudsjett om 1000 nye tiltaksplasser og økt aktivitet til vedlikehold av veier og sykehus på Sør- og Vestlandet er gode. Men Virke vil advare mot en overbudspolitikk på Stortinget – der ulike partier overbyr hverandre i å fremme kortsiktige motkonjunkturtiltak.  - Tiltakene må være treffsikre og må ikke svekke omstilling i næringslivet, sier Madsen.

- Det er ingen krise i norsk økonomi. Men vi trenger flere investeringer i lønnsomme arbeidsplasser i fremtiden. Virke mener det er viktigere med langsiktig omstillingspolitikk for mer verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser enn å kaste penger på kortsiktige løsninger. Derfor må vi prioritere arbeidet med å fremme lønnsomme samferdselsinvesteringer, skatteomlegging for å fremme økt verdiskaping og endringer i arbeidstidsreglene som gir økt fleksibilitet og effektiv ressursbruk, sier Madsen.

Utsatt formuesskatt

Regjeringen foreslår i RNB å innføre utsatt formuesskatt for eiere med røde tall.

-Utsatt formuesskatt er bra for noen bedrifter som har midlertidig nedgang, men det er et kortsiktig og midlertidig tiltak og det løser ikke problemene formuesskatten skaper for bedriftenes utviklingsmuligheter. Stortingsflertallet påpeker i innstillingen til skattemeldingen at formuesskatten har negativ virkning på investeringer i næringslivet generelt, og på nystartede bedrifter spesielt. Derfor må all formuesskatt på arbeidende kapital fjernes, sier Madsen.