Virke ber om strategi for ideelle aktører i helse- og omsorgssektoren

Publisert:

Idelle sykehus

Virke ber helseministeren prioritere tiltak for og unytte de ideelle aktørene i helsevesenet, dekning av historiske pensjonskostnader i ideell sektor, Apotekenes rammevilkår, nye tilbud i TSB og tiltak for å styrke folkehelsen.