Virke med høye krav til regjeringen

Publisert:

Virke skal fortsette å være en skarp og utfordrende samarbeidspartner til Solberg-regjeringen, og er alt i gang med arbeidet for å sikre enda bedre rammebetingelser for våre medlemmer.

Etter stortingsvalget mandag 11. september ble det klart at Erna Solberg får fortsette som Norges statsminister. Administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen mener den nye regjeringens viktigste oppgave er å gjøre det enklere å satse på og drive virksomhet.

- Norge er på bedringens vei, og Solberg-regjeringen har satt i gang flere gode reformer, men det skapes for få nye jobber i privat sektor. Vi trenger en politikk for investeringer, forenklinger og omstilling. Det må bli enklere å satse på og drive virksomhet, slik at små som store virksomheter i alle sektorer kan skape verdier og flere jobber vi skal leve av i fremtiden, sier Hammer Madsen.

Bruken av oljepenger over statsbudsjettet kan ikke fortsette å øke i samme tempo som før. Den nye regjeringen må derfor prioritere mye tøffere.

Virke jobber nå med innspill til ny regjeringsplattform hvor vi stiller konkrete krav om prioriteringer og virkemidler som må på plass for å sikre bedre vilkår for våre bransjer. Vi etablerer også en egen 100-dagers plan for den første fasen av lobbyarbeidet vårt opp mot Storting og regjering.

Som representant for en rekke bransjer, har vi mye på hjertet, men noen overordnede krav kan jeg nevne allerede nå: Ny regjering må sørge for at det blir gunstigere å investere i virksomheter. Formuesskatt på arbeidende kapital og selskapsskatt må ned. Det må lønne seg å jobbe fremfor å motta trygd. Og regjeringen må forplikte seg til videre effektiviser offentlig sektor gjennom digitalisering, forenkling og å slippe til flere private og ideelle virksomheter, sier Vibeke Hammer Madsen.