Virke-seier for endring i postloven

Publisert:

Virkes kamp for rettferdige konkurransevilkår fører frem. Nå endrer regjeringen postloven.

Levering av pakker

Samferdselsdepartementet endrer postloven slik at sonenøkler gjøres tilgjengelig for Postens konkurrenter. Dette er viktig for at konkurransen i postmarkedet skal fungere på like vilkår og et resultat av Virkes påvirkningsarbeid. Virke og Norpost påpeker samtidig at det raskt må etableres en felles ordning for forvaltning av nøkler, både til postkasser og inngangsdører, og hurtigtiltak som sikrer at Norpost kan levere sine tjenester på like vilkår som Posten.

Virke har i samarbeid med Norpost drevet et omfattende arbeid for å få reell konkurranse i postmarkedet etter at den nye postloven trådte i kraft 1.1.2016. Dette har resultert i at det nå er under etablering en felles forvaltningsordning av sonenøkler i regi av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og at departementet endrer loven.

Les Virkes høringssvar til Samferdselsdepartementet om endring i postloven her >>