Likestilling og diskriminering

Mobilisering av arbeidskraftsressursene er avgjørende for å møte virksomhetenes arbeidskraftsbehov fremover. Deltakelse i arbeidslivet er også viktig for den enkelte og holder offentlige utgifter nede.

Virke mener vinneren i kampen om arbeidskraften fremover blir virksomheter som har høy bevissthet om den enkeltes kompetanse og muligheter, uavhengig av faktorer som kjønn, alder, legning, etnisitet og funksjonsevne. For arbeidsgivere innebærer enhver rekruttering en viss grad av risiko. Virke mener derfor at tiltak som kan redusere arbeidsgiveres opplevelse av risiko er viktig for ytterligere å øke mangfoldet i virksomhetene.

Et eksempel på et slikt tiltak er noe økt adgang til midlertidige ansettelser. Vi trenger også robuste og ubyråkratiske økonomiske ordninger, målrettet individuell oppfølging og god arbeidslivskunnskap hos offentlige aktører som NAV, i tillegg til økt satsning på mangfoldsledelse i virksomhetene.