Sykelønn og sykefravær | Vår politikk

Her finnes blant annet statistikk over sykefravær i Norge, oversikt over sykefraværsregler, hvor mye sykelønnsordningen koster, vår politikk og relevante artikler tilknyttet dette emnet.

Alt om sykefravær

Norge har blitt et sykefraværsland. Vi har det høyeste sykefraværet og de høyeste kostnadene knyttet til sykefravær sammenlignet med andre OECD-land. 

Dette utfordrer velferdsstatens bæreevne, og det svekker virksomhetenes konkurransekraft i et stadig mer globalisert arbeidsmarked. Vi vet at innretningen på sykelønnsordningen har betydning for sykefraværet, men det er liten vilje til å ta debatten om hvordan sykelønnsordningen bør se ut. Ny IA-avtale skal forhandles allerede i 2018, og vi mener det haster å ta debatten om sykelønnsordningen for å sikre en god prosess og et godt resultat.

Les mer

Virke om sykelønnsordningen på Arendalsuka 2017

Hvordan skal vi finansiere velferdsordningene i fremtiden, og har vi råd til å fortsette med rause velferdsgoder med negative bivirkninger, som for eksempel sykelønnsordningen?

Les mer