Statsbudsjett 2018

12. oktober 2017 ble regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 offentliggjort. Her finner du alt om statsbudsjettet og hva Virke mener. Følg med!

Virke mener:

  • Selskapsskatt og formueskatt: Virke er fornøyd med at selskapsskatten reduseres til 23 prosent i statsbudsjettet for 2018. Virke mener det ikke er nok at regjeringen reduserer verdsettelsen av aksjer og driftsmidler i formuesskatten til 80 prosent.
  • Forenkling: Virke etterlyser at regjeringen setter et nytt forenklingsmål for næringslivet og skjerper effektiviseringsmålet for offentlig sektor.
  • Miljø: Virke er glad for at regjeringen følger opp utvalget for grønn konkurransekraft, men etterlyser flere incentiver fra myndighetene rettet mot bredden av norske bedrifter og savner Miljøfunn-ordning med skattefradrag
  • Samferdsel: Virke er svært fornøyd med at satsing på samferdsel fortsatt er budsjettvinner, og at storbyutfordringene prioriteres. I bil- og drivstoffavgiftene er det små endringer.
  • Utdanning: Virke er glad for en betydelig satsning på både forskning, høyere utdanning, yrkesfag og fagskoler, men beklager kutt til folkehøyskoler og studieforbund

Les mer om hva Virke mener og hvordan statsbudsjettet påvirker våre medlemmer og næringer nedenfor.

Virke om statsbudsjettet 2018