Arbeidslivet må få del i miljødugnaden

Publisert:

Miljøverndepartementet har fått økt sitt budsjett med 10 prosent. Det er avsatt betydelige midler til klimaforsking- og tilpasning, men Virke savner at arbeidslivet i høyere grad blir involvert i den nasjonale miljødugnaden som trengs.

​Det er behov for et program for økt miljøkompetanse i handels- og tjenestenæringene som representerer 3 av 4 arbeidsplasser i Norge.  Arbeidsplassen er vår viktigste arena for læring. Skal vi øke bevisstheten om miljøspørsmål må vi spre miljøkunnskap til folk flest.  Regjeringens forslag til statsbudsjettet legger opp til å finansiere et miljøkompetanseprogram i kommunene. Vi mener at hele næringslivet også må med, slik Virke tidligere har fremmet forslag om.


I budsjettet er det foreslått økt CO2 avgift og økt avgift på elektrisk kraft.  Samtidig foreslås det reduksjoner i selskapsskatten og formuesskatten.  Virke håper dette er første skritt på veien til et større grønt skatteskifte. Den nye regjeringen har allerede varslet at den vil utrede dette nærmere.