Byråkrati gir ikke mer likestilling

Publisert:

Regjeringen vil bruke 11,9 millioner på å skape en landsdekkende statlig struktur for arbeid med likestilling mellom kjønn. En slik byråkratisering vil ikke hjelpe, mener Virke.

​– Det blir ikke mer likestilling av mer byråkrati, slik regjeringen her legger opp til. Vi er ikke mot å styrke likestillingsarbeidet som sådan, men mener dette burde vært håndtert i eksisterende strukturer som Likestillings- og diskrimineringsombudet og likestillingssentrene, sier administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen.

Regjeringen ønsker samtidig å avsette 10 millioner til lokalt utviklingsarbeid for likestilling i private og offentlige virksomheter. Utviklingsarbeidet skal forankres i trepartssamarbeidet.

– Dette er positivt, og helt i tråd med Virkes ønsker. Slike prosjekter kan blant annet få frem beste praksis i virksomhetene og gi overføringsverdi til andre. Politikken må bygge på det som virker, og da er det flott at regjeringen tar på alvor det er behov for midler for utvikling, sier Madsen.

Virke er også glad for at regjeringen på sikt vil innføre to barnehageopptak i året, og allerede i 2014 er det satt av 241 millioner til å øke mulighetene for dette i en opptrapping.

– Dette er et tiltak som vi mener særlig kan øke kvinners tilknytning til arbeidslivet. Familiepolitikk er likestillingspolitikk, og dette er bra for arbeidslinjen, sier Madsen.