Gjennomslag for ideelle og private

Publisert:

Virke er glad for at regjeringen øker bevilgningene til kjøp av helsetjenester fra ideelle og private med 300 millioner for å redusere behandlingskøene i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2014. Virke sier også et rungende ja til regjeringens forslag om å utrede nøytral mva i helsesektoren.

Den nye regjeringen foreslår øke bevilgningene til kjøp av tjenester fra ideelle og private aktører. Det satses særlig på rusomsorg, psykiatri og rehabilitering. Helseminister Bent Høie sier samtidig at alle gode krefter tas i bruk, og at ideelle i større grad sikres mer langsiktige avtaler. Økningen på 255 millioner kommer i tillegg til forslaget til økninger som kom i Jens Stoltenbergs siste statsbudsjett. Bevilgningen skal i tillegg omfatte langtidsplasser i TSB. Regjeringen bevilger også 45 mill kroner til økt kjøp av MR-undersøkelser hos private radiologiske virksomheter. 

– Det er veldig positivt at regjeringen nå utnytter den ledig kapasiteten hos ideelle aktører for å redusere behandlingskøene sier Vibeke Madsen, administrerende direktør i Virke.

Regjeringen skal utrede nøytral MVA i helsesektoren
Regjeringen sier i tilleggsproposisjonen at den skal utrede nøytral MVA i helsesektoren, mellom offentlige og private aktører.

-Dagens system med mva-fritak i offentlig helsevesen skaper insentiver for at offentlige aktører investerer midler produksjon av støttetjenester (f.eks. renhold, vaskeri og vedlikehold) med egne ansatte framfor å kjøpe disse tjenestene med merverdiavgift fra private leverandører.  Dette er sløsing med offentlige midler, samtidig som det er en konkurranseulempe for næringslivet som lever av slike tjenester. Det er bra og på høy tid at regjeringen ser på denne problemstillingen, sier Madsen