Økt tilskudd til barnevern

Publisert:

Det er positivt at regjeringen øker tilskuddene til barnevernet. Men det er uheldig at de ideelle aktørene ikke får være med på veksten.

Regjeringen øker bevilgningene til det kommunale barnevernet med 85 millioner kroner. Dette skal bidra til 150 nye stillinger. Disse skal igjen fordeles på 429 kommuner. Veksten på 85 millioner og 150 nye stillinger er for lite til å ta av for veksten i etterspørsel etter barnevernstjenester. Samtidig har de ideelle aktørene i barnevernet mye ledig kapasitet. Regjeringen varsler heller ingen vekst i tjenesteproduksjonen verken hos statlige eller private barnevernaktører.  Dette er etter Virkes syn skuffende, og en feil prioritering.

– Vi vet at ideelle aktører har en billigere og mer effektiv tjenesteproduksjon enn staten selv. Regjeringen har også denne informasjonen, det er derfor merkelig at man ikke tar den ledige kapasiteten i bruk, sier Torbjørg Aalborg i Virke.

Virke stoler på at den nye regjeringen vil bidra til å utnytte den ledige kapasiteten som finnes. Dette vil være et viktig bidrag til høyere dekning og vil være i tråd med samarbeidsavtalen mellom staten og ideell sektor på helse- og sosialfeltet.