Pensjonskostnader 2014

Publisert:

Regjeringen viderefører anslagene fra pensjonskostnader i helsesektoren fra 2013 til 2014. Den sier samtidig at den vil komme tilbake til saken i januar 2014 dersom det da viser seg at det blir vesentlige endringer i pensjonskostnadene for neste år. Regjeringen anslår at pensjonskostnadene i 2013 blir om lag 100 millioner kroner lavere enn i 2012.

Det er bra at økningene i pensjonskostnader ser ut til å avta. Men det er viktig å huske at pensjonskostnadene likevel ligger på et veldig høyt nivå. Det er derfor viktig å sørge for at alle virksomhetene som har opplevd økninger i pensjonskostnader kompenseres, også de som har fått beskjed om at de ikke lengre få kompensasjon.

– Det er viktig at den nye regjeringen sørger for at alle ideelle og private virksomheter som har opplevd økte pensjonskostnader blir kompensert. Vi har merket oss at de nye regjeringspartiene sammen med KrF og Venstre flere ganger de siste årene, og senest i valgkampen, sa at staten må bidra til en løsning. Virke har store forventninger til dette, sier Torbjørg Aalborg i Virke.

Virke er glad for at regjeringen via FAD setter ned en arbeidsgruppe som skal vurdere pensjonsordningene i ideell sektor. Dette vil være et viktig bidrag for å finne en endelig løsning på denne situasjonen.

Her finner du Helsedepartementets budsjettproposisjon(s. 83-115).

Les også Fornyings- og administrasjonsdepartementets (FAD) pressemelding.